Pouličná medicína

Premostenie potrieb a poskytovania starostlivosti

Pouličná medicína ​je kolaboratívny model poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zakladá sa na spolupráci zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, case managerov, dobrovoľníkov, a iných partnerov, ako sú nemocnice alebo ordinácie, ako aj nezdravotnícke inštitúcie.

Pouličnú medicínu chápeme ako bezplatnú a profesionálnu humanitárnu pomoc marginalizovaným ľuďom, ktorí žijú priamo na ulici alebo v prekérnych podmienkach. Práca v tíme vychádza z dobrovoľnosti, osobnej a profesionálnej etiky a partnerstva.

Pracujeme na projekte, ktorý bude naplňať koncept holistickej podpory ľuďom čeliacim spoločenským vylúčením. Cieľom projektu je kontinuálny kontakt a vytváranie vzťahov s ľuďmi bez domova, ktorí nemajú prístup k bežnej zdravotnej starostlivosti. Bariéry vyplývajú najmä z dlhov na zdravotnom poistení, nedôvere v systém, strachu alebo negatívnych skúsenostiach z minulých stretov so zdravotníkmi, a z pocitu diskriminácie a odsudzovania. Práve prítomnosť zdravotníkov v prostredí ľudí bez domova, ochotných poskytnúť základné ošetrenie, konzultáciu alebo jednoduchý rozhovor, môže tieto bariéry znížiť.

Vylúčenie zo systému a penalizácia v dôsledku dlhov na zdravotnom poistení prenecháva ľuďom bez domova iba možnosť Záchrannej zdravotnej služby alebo Urgentný príjem v nemocniciach. Lekár ich môže ošetriť iba v prípade, že ide o neodkladnu zdravotnú starostlivosť. Tento systém po zdravotnej stránke produkuje ľudí s dlhodobo neliečenými problémami, znemožňuje prístup k preventívnym prehliadkam a zákrokom, a bráni užívaniu liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis.

Aj keď zdravotníci v teréne môžu poskytnúť významnú pomoc, je potrebné mať možnosť odporúčania klienta k špecialistovi, na hospitalizáciu alebo inú následnú starostlivosť. Usilujeme o vybudovanie siete poskytovateľov, ktorí budú ochotní prijímať pacientov s vyššímy potrebami.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.