top of page

Pracujeme na niekoľkých projektoch

Mobilná služba na ulici
Nízkoprahová ošetrovňa v dennom  centre
Zdravotné služby pre ľudí utekajúcich pred vojnou

Vďaka Vašim darom

10 EUR

vieme ošetriť rany a zabezpečiť ošatenie jednému klientovi

30 EUR

sme schopní zásobiť jeden výjazd mobilnej ambulancie liekmi
a obväzovým materiálom

50 EUR

zabezpečíme klientovi potrebné vyšetrenia

Copy of 5DS_8969-2.jpg
Ďakujeme
bottom of page