Darujte nám Vaše 2 % z dane

100 % pôjde na projektové náklady

0 % na administratívu

Podrobnosti a formuláre môžete nájsť aj na www.rozhodni.sk

IČO: 42169861

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Názov: EQUITA

Sídlo - ulica: KOZIA

Súpisné/orientačné číslo: 26

PSČ: 81103

Obec: Bratislava

ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

 

3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje. doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať. 

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (Miestna príslušnosť).

 

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech organizacie EQUITA. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

ŽIVNOSTNÍCI

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020.

 

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie EQUITA, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

 

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

Názov: EQUITA 

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Ulica: KOZIA

Súpisné/orientačné číslo: 26 

Obec: Bratislava 

PSČ: 811 03

IČO: 42169861

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad (Miestna príslušnosť), a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

5. Daňový úrad má, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech EQUITY.

PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu v roku 2020 poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie EQUITA. 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú: 

 

Názov: EQUITA 

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Ulica: KOZIA

Súpisné/orientačné číslo: 26 

Obec: Bratislava 

PSČ: 811 03

IČO: 42169861

 

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla 
Miestna príslušnosť, a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.