top of page

Dosahovanie ekvity v zdraví znamená odstraňovanie rozdielov v zdraví, ktoré sa spájajú so spoločenským

znevýhodnením a marginalizáciou.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je kľúčovým stupienkom k vyrovnávaniu týchto

rozdielov, ako aj napĺňaniu ľudských práv. 

Naše aktivity

Mobilná ošetrovňa pre ľudí bez domova

V projekte mobilnej ošetrovne ponúka tím špičkových lekárov služby tzv. “pouličnej  medicíny”.

Ľuďom bez domova ponúkame poradenstvo, ošetrenie, podporu vo vyhľadaní zdravotnej starostlivosti. 
Popri zdravotnej starostlivosti dokážeme poskytujeme aj informácie pre a osvetu. Prítomnosť lekárov a iných zdravotníkov, ktorí sú prívetiví a načúvajúci, lieči aj stratenú dôveru v zdravotnícky systém.

Podpora ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

EQUITA sa zapojila do odpovede na potreby ľudí utekajúcich pred vojnou od prvých dní vojny. Dnes sprostredkuje a zabezpečuje rôzne zdravotnícke služby, materiálne zdravotnícke aj nezdravotnícke potreby, informácie, podporu a napájanie na slovenský systém prostredníctvom svojich projektov Výjazdovej kliniky, Zdravotného strediska v Bratislave a pomocnej telefonickej linky.

 

1-Itinerary.jpg
2-Itinerary-copy-1.jpg

Podpora slovenského zdravotníckeho systému

EQUITA reaguje na výzvy zo strany zdravotníckeho systému. Od začiatku pandémie podporovala EQUITA mobilné odberové miesto pre pacientov s podozrením na infekciu COVID-19 v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch v Bratislave náborom dobrovoľníkov, ich koordináciou a materiálnou podporou. 

Do júna 2022 sa členovia EQUITY zapájali do boja proti COVID-19 aj v rámci intervenčných tímov pôsobiacich v pobytových zariadeniach pre seniorov a komunitách marginalizovaných ľudí.

Očkovacie kampane v teréne

Od októbra 2017 ponúkame očkovanie proti chrípke, hepatitíde typu A a typu B ľuďom bez domova priamo v miestach, kde sa zdržiavajú. 

Spolupracujeme s organizáciami, ktoré sú v priamom, každodennom kontakte
s ľuďmi bez domova, čo nám umožňuje lepšie poznať špecifiká komunity a jej potrieb. Proti chrípke očkujeme aj tento rok.