Očkovacie kampane

Očkovanie proti chrípke, hepatitíde A, a hepatitíde B

Od októbra 2017 ponúkame očkovanie proti chrípke, hepatitíde typu A a typu B ľuďom bez domova priamo v miestach, kde sa zdržiavajú.

Zdravotné zákroky v prirodzenom sociálnom prostredí sú významné preto, pretože umiestňujú kvalitnú starostlivosť do dôveryhodného a ľahko dostupného prostredia. Ponúknutie očkovania sa vždy spája so zdravotnou osvetou, ktorá je prijímaná pozitívnejšie v takomto kontexte. Prítomnosť lekárov a iných zdravotníkov, ktorí sú prívetiví a načúvajúci, lieči aj stratenú dôveru v zdravotnícky systém.

Spolupracujeme s organizáciami, ktoré sú v priamom, každodennom kontakte s ľuďmi bez domova, čo nám umožňuje lepšie spoznať špecifiká komunity a jej potrieb. Zdravotnú starostlivosť poskytuje tím špičkových lekárov.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.