Staňte naším partnerom

Mali by ste záujem o spoluprácu v projektoch pre zdravie ľudí bez domova? Chceli by ste sa dozvedieť o našej práci viac? Radi zodpovieme všetky otázky, objasníme spôsob práce v Equite alebo naplánujeme stretnutie na podrobnejší rozhovor.  

Podporte nás finančne

Naša práca je založená na dobrovoľnej báze. Pracujeme z presvedčenia, že naše zázemie, vzdelanie a voľný čas nám umožňuje časť týchto hodnôt darovať. Všetky finančné dary sú použité na nákup očkovacích látok a potrebného materiálu priamo pre klientov.

Darujte nám materiál

Darujte ľuďom bez domova možnosť opatriť sa produktmi osobnej hygieny alebo reprodukčného 

zdravia. Zásobte nás zdravotníckym materiálom. Pomôžte nám šíriť znalosti a dobré myšlienky. Sme vám k dispozícii na info@equita.sk.

Zapojte sa do aktivít alebo nás podporte inak

Pomôžte šíriť myšlienku

Ekvita v zdraví sa týka nás všetkých

Radi sa zapojíme do vzdelávacích a výskumných aktivít. Zúčastníme sa vašich workshopov, konferencií alebo seminárov. Zároveň nás zaujímajú nové a iné perspektívy v tematike a radi prídeme na vzdelávacie aktivity v tematike. Kontaktujte nás na info@equita.sk.

©2018 by EQUITA.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA