top of page
banner-blog.jpg

Aktuality

Prinášame osvetu do rómskych komunít


Máme za sebou prvý ročník projektu Vzťahová a sexuálna výchova v rómskych komunitách. Túto skupinu obyvateľov charakterizuje vysoká pôrodnosť v mladom veku a EQUITA spolu s organizáciou CARE sa rozhodla prispieť k zlepšeniu situácie poskytnutím dôležitých vedomostí a osvetou o reprodukčnom zdraví.Študenti medicíny, vyškolení organizáciou Intymyta viedli počas celého školského roka workshopy priamo na školách v najexponovanejších lokalitách - Luníku 9 a Chminianskych Jakubanoch. Workshopy boli zamerané na podporu vzájomného rešpektu, sebapoznania a zodpovedného rozhodovania v oblasti sexuálneho života. Okrem toho sa v rámci programu diskutovali aj témy týkajúce sa rodovej rovnoprávnosti a dôležitosti vzdelávania. Rómske komunity študentov vnímali ako zdroj dôveryhodných informácií a zaznamenali sme od nich pozitívny ohlas.


Tento pilotný projekt predstavuje dôležitý krok ku zvýšeniu povedomia o reprodukčnom zdraví v rómskych komunitách, plánujeme v ňom pokračovať, rozvíjať ho a budovať partnerstvá s ďalšími organizáciami tak, aby sa dosiahol udržateľný a dlhodobý vplyv na životy mladých ľudí z marginalizovaných komunít.


25 views
bottom of page