top of page
banneR

Aktuality

Prvých 72 hodín po znásilnení je kriticky dôležitých pre ochranu zdravia obete

Humanitárna organizácia EQUITA sa nikdy nebála ísť nad rámec štandardných aktivít a ponúknuť reálnu pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Slovo „humanitárna“ sa stalo synonymom pre empatiu, lásku a starostlivosť, nekončíme však len pri slovách. Dbáme o zdravie marginalizovaných skupín a pomáhame i tým, ktorí prešli traumou znásilnenia. V rámci projektu Rodovo podmieneného násilia poskytujeme obetiam psychologické, právne a zdravotné poradenstvo na špecializovaných telefonických linkách pomoci. Jedným z inovatívnych spôsobov pomoci sú aj balíčky postexpozičnej profylaxie po znásilnení, ktoré postupne prinášame do nemocníc. Kľúčovým prvkom týchto balíčkov je zníženie rizika infekčných chorôb, ktoré zabezpečuje, že obete nebudú musieť ďalej trpieť následkami tohto hrozného zážitku. Ďalším prvkom balíčka je tehotenský rýchlotest a núdzová antikoncepcia. Nemocnice, kde boli zaškolené tímy, dokazujú, že pomoc sa darí poskytovať naozaj rýchlo a efektívne.

Tento problém je významný a preto je potrebné zvyšovať povedomie o včasnej pomoci. Empatiou a konkrétnou pomocou môžeme meniť svet, pomôžte nám tieto hodnoty šíriť ďalej.
64 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page