top of page
banneR

Aktuality

Rodové otázky v núdzových situáciách


Jednou z kľúčových výziev naprieč krajinami je prístup k službám a právam sexuálneho a reprodukčného zdravia, sexuálnej výchovy a schopnosť podporovať ženy prežívajúce rodovo podmienené násilie.Strávili sme podnetný deň na stretnutí s mimovládnymi organizáciami z Poľska, Slovenska a Maďarska. V partnerstve s CARE Poland sme zapojení do rôznych aktivít, podporujúcich ľudí, utekajúcich pred vojnou a toto bola jedinečná príležitosť diskutovať problematiku rodových otázok v krízových situáciách. Ako zabezpečiť, aby bola zraniteľným ľuďom, najmä ženám a deťom, LGBTQI+ osobám, etnickým menšinám a ľuďom so zdravotnými problémami, bezpečne a efektívne poskytnutá humanitárna asistencia? Aké sú skúsenosti, inšpirácia, kontext a výzvy v jednotlivých krajinách a organizáciách?


Ďakujeme CARE Poland za prepojenie, podporu a možnosť zdieľania jedinečných a inšpiratívnych skúseností.


Držíme si palce!


46 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page