top of page
banneR

Aktuality

Spojenie síl pre pomoc ľuďom v núdzi!

Updated: Mar 28

EQUITA, AGEL MEREA a nemocnica AGEL Zvolen združili svoje sily a vznikla mobilná výjazdová ambulancia na pomoc vojnovým odídencom z Ukrajiny. Od roku 2021 poskytujeme rýchlu a efektívnu pomoc tým najzraniteľnejším, ktorí museli opustiť svoj domov so životom zbaleným v jednej igelitke. V minulom roku sme spoločne zrealizovali 34 výjazdov a ošetrili 532 pacientov. Tento rok pokračujeme v spolupráci a našu pomoc šírime ďalej. MOBILNÁ AMBULANCIA – projekt na pomoc utečencom z Ukrajiny


Mobilná výjazdová ambulancia, na ktorej prevádzke participuje spoločnosť AGEL Merea a

Nemocnica AGEL Zvolen spolu s občianskym združením EQUITA, funguje už od roku 2021. Projekt je v súčasnosti zameraný na tých najzraniteľnejších, ktorí utiekli z vojnou postihnutej Ukrajiny „so

životom zbaleným v jednej igelitke“. V roku 2022 sa zrealizovalo 34 výjazdov a ošetrilo 523

pacientov. Vlani bolo počas 15 výjazdov ošetrených viac ako 374 pacientov. Okrem bežných i

závažnejších civilizačných ochorení zdravotníci často riešia aj traumy zo straty blízkeho človeka, či

traumy žien zo zažitého násilia.


Myšlienka mobilnej ambulancie vznikla po eskalácii vojnového konfliktu v roku 2022. Spoločnosť

AGEL Merea spolu s občianskym združením EQUITA hľadali riešenie, ako pomôcť vojnovým

utečencom v prístupe k zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej podpore. „Nápor ľudí utekajúcich pred vojnou si vyžadoval okamžitú mobilizáciu aj v otázke primárnej zdravotnej starostlivosti.


Spoločnými silami sa nám podarilo zabezpečiť mobilnú kliniku, ktorá poskytuje ukrajinským

odídencom zdravotnú starostlivosť na úrovni výjazdovej ambulancie obvodného lekára. Títo pacientiveľakrát nemajú možnosť navštíviť svojho obvodného lekára, a tak náš tím vyráža za nimi do komunity, kde takúto starostlivosť poskytuje,“ upresňuje generálny riaditeľ AGEL Merea Ernest

Caban. Ide hlavne o všeobecné vyšetrenie a zhodnotenie celkového zdravotného stavu, meranie základných fyziologických funkcií, poskytnutie informácii o zdravotnom stave a o možnostiach liečby. V prípade potreby sú pacientovi ordinované a následne aj dodané potrebné lieky. Najčastejšie zdravotníci v rámci výjazdov riešia bežné civilizačné ochorenia, ako je arteriálna hypertenzia, srdcovocievne choroby, diabetes mellitus, chronická bolesť, bežné respiračné ochorenia a iné. Podarilo sa im však zachytiť už aj poruchy srdcového rytmu, neliečené hypertenzie, diabetes i podozrenia na malígny proces.


V prípade, že ide o závažnejšie ochorenie, pacient dostáva odporúčanie na vyšetrenie k špecialistovi. Tak to bolo napríklad aj v prípade mladej ženy, ktorá trpela silnými bolesťami v driekovej časti chrbta. Bola v tom čase zamestnaná ako upratovačka a, podľa jej slov, nemohla si dovoliť maródovať. Po vyšetrení v mobilnej ambulancii jej lekár odporučil CT vyšetrenie. Následne jej neurologička navrhla medikamentóznu a rehabilitačnú liečbu, po absolvovaní ktorej sa jej stav výrazne zlepšil. „Unikátnou výhodou našej spoločnosti je, že okrem primárnej zdravotnej starostlivosti dokážeme týmto pacientom zabezpečiť aj starostlivosť sekundárnu. Keďže sme členom skupiny AGEL, v rámci siete našich zdravotníckych zariadení im poskytujeme potrebnú následnú zdravotnú starostlivosť naprieč celým Slovenskom,“ dodáva Caban.

Výjazdový tím mobilnej kliniky v spolupráci s Nemocnicou AGEL Zvolen tvoria zdravotnícki

i nezdravotnícki pracovníci - lekár, zdravotnícky záchranár alebo zdravotná sestra, administratívny

pracovník, tlmočník, vodič ambulancie a koordinátor. Výber miesta výjazdu a zorganizovanie ľudí,

ktorí potrebujú lekársku pomoc, zabezpečuje EQUITA. “S AGEL Merea sme pracovali už počas

pandémie v marginalizovaných komunitách a zariadeniach pre seniorov. Ich ochota podieľať sa na

inovatívnych projektoch, empatia voči zraniteľným ľuďom a spoľahlivosť v práci sú dôvodom, že

volíme stále AGEL Merea. Naše koordinátorky EQUITA mapujú komunity, organizujú informačné

sedenia a asistujú ľuďom v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Ak vyhodnotia, že je obzvlášť náročné dostať sa k všeobecnému lekárovi, organizujeme výjazdy mobilnej kliniky. Vďaka nej dostanú ľudia, ktorí dlhodobo čelia bariéram v prístupe, možnosť vyšetrenia a liečby. Hasíme takto zdravotné problémy buď v zárodku, alebo podchytíme aj v pokročilom štádiu, vysvetľuje riaditeľka občianskeho združenia EQUITA Lucia Roussier.


Zdravotnícky tím sa u pacientov stretáva nielen s fyzickými ťažkosťami, ale aj s ťažkými psychickými ranami. Často u nich identifikujú traumy zo straty blízkeho človeka a už žien aj traumy z rodovo podmieneného násilia. Práve rozhovor so zdravotníkmi je často priestorom, kde sa ľudia zdôveria aj s duševným trápením alebo zažitým násilím, s ktorými im zase my v EQUITA vieme pomôcť. Poskytujeme podporu osobám, ktoré potrebujú asistenciu v takýchto životných situáciách a napájame ich na psychologickú, právnu, sociálnu a ďalšiu zdravotnú pomoc, dopĺňa Lucia Roussier. AGEL Merea, nemocnica AGEL Zvolen a EQUITA plánujú poskytovať služby mobilnej kliniky do konca roka 2024. Táto služba je premostením potrieb pacientov a zdravotníckeho systému, ktoré je uplatniteľné aj v iných skupinách s bariérami v prístupe.

36 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page