top of page
banneR

Aktuality

Výjazdová ambulancia pomáha pacientom v teréne

Updated: Jul 31, 2023

Výjazdová ambulancia občianskeho združenia EQUITA poskytuje zdravotnú

starostlivosť pacientom v rodinách a komunitách vo viacerých krajoch na Slovensku.


Službu realizujeme prostredníctvom spolupráce s Fakultnou nemocnicou

najväčším prevádzkovateľom ambulancií dopravnej zdravotnej služby. Partnerom

projektu je medzinárodná humanitárna organizácia Médecins du Monde Belgium,

ktorá poskytuje núdzovú a dlhodobú lekársku starostlivosť najzraniteľnejším ľuďom

na svete. Od júna 2022 výjazdová ambulancia poskytla lekársku pomoc niekoľko tisíc

ľuďom.


Výjazdová ambulancia je plne vybavená diagnostickou technikou, no okrem nej

poskytuje priame ošetrenie pacienta na mieste, čím dokáže takmer plne nahradiť

služby obvodného lekára.


„Naším cieľom je sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí v núdzi, za

ktorými vieme s našou výjazdovou ambulanciou ísť. Tento prístup sa nám osvedčil

už počas pandémie a vidíme jeho obrovský význam aj teraz, pri práci s ľuďmi, ktorí

utiekli pred vojnou na Ukrajine. Okrem ošetrenia sa snažíme pacientom prinášať aj

informácie a pomáhať v orientácii v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti na

Slovensku,“ uviedla Lucia Roussier, riaditeľka občianskeho združenia EQUITA.


V dennej praxi sa terénne tímy stretávajú najmä s klientmi, ktorí majú problém sa

zorientovať v systéme zdravotníctva na Slovensku, alebo majú problém s prekladom

lekárskej správy, či nerozumejú postupu odporúčaní a výmenných lístkov. Často sa

nevedia objednať k lekárovi. Najčastejšie sa klienti obracajú na pomoc u špecialistov

ako sú kardiológovia, neurológovia, stomatológovia či ortopédi. Mnoho klientov

vyhľadáva služby v oblasti duševného zdravia, nakoľko častokrát prichádzajú

z vojnových území s rôznymi formami psychickej traumy a stresu.


Tímy výjazdovej ambulancie sú tvorené lekárom, záchranárom, dvomi

administrátormi, vodičom a koordinátorom z EQUITA. V prípade potreby výjazdu za

pacientom je možné EQUITU kontaktovať prostredníctvom sociálnych sietí alebo

nonstop linky.


„ Naša práca je náročná, ale krásna. Po každom zrealizovanom výjazde máme

skvelý pocit,  že sme pomohli. Pomohli ľuďom, ktorí sú na to dnes odkázaní. Som

hrdá na tím mojich ľudí, ktorí sa prostredníctvom zmysluplného projektu snažia

zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť,” povedala Adriana Pelčová, hlavný

manažér projektu Výjazdová ambulancia, zo spoločnosti  Merea, a.s..NONSTOP linka: +421 948 339 647


Občianske združenie EQUITA sa od prvých dní vypuknutia konfliktu na Ukrajine

zapojilo do procesov pomoci, čím reagovalo na potreby ľudí utekajúcich pred vojnou.

Dnes sprostredkuje a zabezpečuje rôzne asistenčné služby, materiálne zdravotnícke

aj nezdravotnícke potreby, informácie, podporu a napájanie ľudí z Ukrajiny na

slovenský systém poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom

Výjazdovej ambulancie, zdravotného strediska v Bratislave, či projektom venujúcim

sa sexuálnemu a reprodukčnému zdravia. Pre odídencov je nonstop k dispozícii

aj telefonická konzultačná linka.


Merea a.s. v súčasnosti pôsobí ako najväčší prevádzkovateľ ambulancií dopravnej

zdravotnej služby na Slovensku a pomáha Equite v bezproblémovej realizácii

výjazdov. Merea a.s. zabezpečuje výjazdovú ambulanciu s plne vybavenou

diagnostickou technikou využívanou nielen na samotnú diagnostiku, ale aj na priame

ošetrenie pacienta. Partnerom projektu je medzinárodná humanitárna organizácia

Médecins du Monde Belgium, ktorá poskytuje núdzovú a dlhodobú lekársku

starostlivosť najzraniteľnejším ľuďom na svete.

80 views

Comments


bottom of page