top of page

Ochrana pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním

Sme zodpovední voči tým, pre ktorých a s ktorými pracujeme. Je mimoriadne dôležité, aby sme sa správali profesionálne a aby sme sa snažili predchádzať  sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu. Equita preto prijíma nevyhnutné kroky a preventívne opatrenia adaptovaním Šesť základných princípov IASC týkajúcich sa sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a ich implementácie do Smernice občianskeho združenia Equita na ochranu pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním a Kódexu správania.

Všetci zamestnanci organizácie Equita musia dodržiavať najvyššie štandardy správania. Equita berie všetky správy o previneniach svojich zamestnancov alebo partnerov vážne. Neváhajte nám nahlásiť všetky prípady sexuálneho vykorisťovania a zneužívania, o ktorých sa dozviete.

 

Vaša správa môže byť odoslaná anonymne prostredníctvom formulára a bude s ňou zaobchádzané dôverne. Informácie budú poskytnuté iba tým, ktorí majú legitímnu potrebu byť informovní.

Tu môžete bezpečne a anonymne nahlásiť
neetické správanie:

Ďakujeme za Vašu správu, čoskoro sa ozveme!

hand.png
bottom of page