Aby podporila ľudí, ktorí sú spoločensky vylúčení,

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ MUSÍ BYŤ PROAKTÍVNA

Verejno-zdravotné akcie

Adaptované potrebám pre ľudí bez domova

Naše projekty vychádzajú z potrieb ľudí bez domova, ako ich vnímajú oni sami, alebo identifikujú pomáhajúce organizácie a odborníci. Projekty Equity usilujú o ​

  • spoluprácu a vytváranie aktívnych sietí zdravia

  • dlhodobý dopad intervencie

  • kontinuitu služieb

  • budovanie dôvery klientov k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

  • spojenie intervencie s informačnou a edukačnou kampaňou

  • úplnú bezplatnosť pre pacienta

  • zahrnutie vyhodnotenia a poučení

Akcie v teréne

MUDr. Vojtech očkuje proti hepatitíde typu A človeka bez domova

OČKOVACIE KAMPANE

Očkujeme proti nákazlivým ochoreniam v prostredí, ktoré je našim klientom prijateľné a bezpečné. Očkujeme proti hepatitíde typu A, typu B a chrípke. Vakcínu obyčajne ponúkame aj dobrovoľníkom a sociálnym pracovníkom.

Zdravotná sestra Janka Korimová poskytuje zdravotnú konzultáciu žene bez domova.

POULIČNÁ MEDICÍNA

Pripravovaný projekt: Podľa potreby a záujmu klientov, lekári poskytujú základné zdravotné konzultácie v teréne. Súčasne prebiehajú neformálne spoločenské rozhovory a poskytovanie informácií, ktoré klienti aktuálne potrebujú. 

Vypĺňanie dotazníkov v komunite ľudí bez domova.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Pripravovaný projekt: Osamelosť, pocit odmietnutia a chýbanie rôznorodých ľudských vzťahov je jedno z najťažších bremien ľudí bez domova. Projekt duševného zdravia bude v rámci pravidelných návštev umožňovať rozhovory pre duševnú hygienu a psychickú podporu.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.