POROZUMENIE NÁS ZBLIŽUJE

Poznanie rozvíja porozumenie

Vzdelávanie a osveta

Všestranné vzdelávanie v oblasti zdravia a poskytovania zdravotnej starostlivosti

Šírenie poznatkov a zdieľanie skúseností je neoodeliteľnou súčasťou našej práce. Vzdelávanie vidíme ako sieť, ktorej vlákna nás spájajú s odborníkmi v zdravotníctve, školstve alebo legislatíve, ako aj pracovníkmi mimovládnych organizácií pracujúcich v teréne. Veľa sa učíme od samotných ľudí bez domova.

Na druhej strane, sami sa zúčastňujeme akcií, ktoré nám umožňujú zdielať skúsenosti z našej práce. Máme kapacity konzultovať partnerské organizácie ohľadne odborných otázok, ako aj prispieť v širšej diskusii o strate domova a jej dopade na zdravie. 

 

Usilujeme o stálu prítomnosť v radoch študentov medicíny, kde navštevujeme semináre a diskusné podujatia a prezentujeme skúsenosti a znalosti z oblasti bezdomovectva ako determinantu zdravia.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.