Podpora duševného zdravia

Spoločenské vylúčenie je umocnené prekážkami v liečbe duševného utrpenia

Ľudia bez domova čelia spoločenskému vylúčeniu, často spojenému s nepriateľskými alebo odmietavými postojmi ľudí z bežnej populácie. Pritom práve kontakty s 'bežnými' ľuďmi im dokážu dať pocit, že sú stále viditeľnou a relevantnou súčasťou komunity.
 

Projekt má rozšíriť sieť každodenných interakcií ľudí bez domova, nadviazať rozhovory, umožniť výmenu zážitkov alebo názorov, a tak ponúknuť dotyk záujmu, solidarity a duševnej podpory. Ako druhotný cieľ má projekt za úlohu informovať ľudí s duševnými problémami o možnostiach pomoci alebo liečby.

Radi poskytneme viac informácií.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.