ZDRAVIE A BÝVANIE

SÚ ĽUDSKÉ PRÁVA

a dostupná zdravotná starostlivosť je zákonnou povinnosťou štátu 

(WHO, Ľudské práva a zdravie, 2017)

EQUITA SA AKTÍVNE ZAPÁJA DO RIEŠENIA COVID19

SPOLUPRÁCA, KOMUNITA A ROVNOSŤ

1. V úsilí prispieť k zvládnutiu narastajúceho počtu nákaz EQUITA rozšíri svoju misiu, prispôsobí aktivity a výrazne navýši počty dobrovoľníkov.

 

2. EQUITA bude prioritne podporovať slovenský zdravotnícky systém, pomáhať zdravotníkom v teréne aj v identifikácii zdrojov.

 

3. Súčasne sa bude EQUITA zameriavať na detekciu a riešenie prípadov nákazy v komunitách marginalizovaných skupín, aby mali prístup k diagnostike a zdravotnej starostlivosti.

Projekty
Databáza dobrovoľníkov pre humanitárnu prácu v riešní Covid19
- VÝZVA K VÁM VŠETKÝM

EQUITA pracuje na vytvorení rozsiahlej databázy dobrovoľníkov, ktorí sa môžu zapojiť do práce pre svoje komunity, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, zdravotnícky systém alebo v projektoch EQUITY. Epidémiu Covid19 vnímame ako riziko pre mnohé zraniteľné skupiny a usilujeme pred jej vypuknutím mobilizovať jednotlivcov a komunity k dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľníci sa budú môcť hlásiť k projektom rôznych aktérov, alebo budú oslovovaní organizáciami hľadajúcimi pomoc.

HĽADÁME zdravotníkov, ale aj logistov, psychológov, personalistov, koordinátorov, vodičov, administratívnych pracovníkov, farmaceutov a rôznych iných dobrovoľníkov.

HĽADÁME spoločnosti a organizácie, ktoré majú kapacity, ktoré by mohli prispieť k rýchlemu riešeniu urgentných situácií: materiálne vybavenie, elektrotechnika, ošatenie, potraviny, kancelarske potreby, a podobne.

V prípade záujmu alebo otázok kontaktujte info@equita.sk.

Testovací stan Kramáre

Koordinátori EQUITY zastrešujú prácu dobrovoľníkov na odberovom mieste pre pacientov s podozrením na koronavírusovú infekciu v Nemocnici akademika Ladislava Dérera na Kramároch v Bratislave. Približne dvadsať dobrovoľníkov pomáha pacientom získať informácie, orientovať sa v procesoch a konzultovať potrebu odberu vzoriek.Súčasne s vyšetreniami prebieha sústavné vzdelávanie a školenie nového personálu, optimalizácia pracovných procesov a úsilie prispôsobiť prácu narastajúcim potrebám. 

Chceli by ste podporiť dobrovoľníkov? Tu môžete finančne prispieť na nákup osobných ochranných prostriedkov alebo stravy pre tímy dobrovoľníkov. 

Ak viete sprostredkovať alebo zabezpečiť osobné ochranné prostriedky alebo iný materiál pre ich prácu, kontaktujte info@equita.sk.

Mobilná klinika pre marginalizovaných ľudí - testovanie a distribúcia život zachraňujúcich prostriedkov

EQUITA pripravuje projekt mobilnej ambulancie pre ľudí bez prístupu k základným životným potrebám ako bývanie, strava, zdravotná starostlivosť alebo sanita. Mobilná ambulancia bude spolupracovať s poskytovateľmi sociálnych služieb, mestskými časťami, a zdravotníckymi zariadeniami. Dobrovoľníci EQUITY budú poskytovať akútne služby a distribuovať jedlo a ochranné osobné prostriedky.

Máte otázky? Kontaktujte nás na info@equita.sk.

EQUITA - NAŠA PRÁCA

Verejno-zdravotné akcie

Realizujeme verejno-zdravotné projekty, ktoré priamo umožňujú ľuďom bez prístupu k zdravotnej starostlivosti zlepšiť svoje zdravie. V prirodzenom sociálnom prostredí pacienta ponúkame očkovania, ošetrenie, konzultáciu alebo informácie.

Advokácia

Pracujeme na vytvorení medzisektorovej koalície odborníkov s cieľom zlepšenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zapájame sa do činností, ktoré zvyšujú verejné povedomie o problematike bezdomovectva a aktívne obhajujeme právo každého človeka na ochranu zdravia.

Výskum

Chceme vedieť viac o našej spoločnosti, o dostupnosti zdravotnej starostlivosti a o tom, aké postavenie v tomto zohráva strata domova. Pracujeme na výskumných štúdiách, ktoré poskytujú dôkazy, napomáhajúce zlepšovaniu služieb a politík v tejto oblasti. 

Osveta

Osveta a vzdelávanie je neodlučiteľný komponent každej zdravotníckej intervencie v teréne. Naše projekty sa sústredia na prehlbovanie vedomostí zdravotníkov v oblasti socio-ekonomických determinantov zdravia. Sami pozorne sledujeme vývoj znalostí v oblasti zdravia a bezdomovectva u nás, aj vo svete.

Z AKCIÍ

Ponúkame druhé dávky (ale stále aj prvé dávky)

nov 2018 - feb 2019

Je čas ponúknuť druhé dávky vakcíny proti hepatitíde typu A. Druhá dávka je záverečná, pretože po nej si telo vybuduje dlhodobú imunitu .V zimných mesiacoch sme navštívili bratislavské Zátišie, Domec na Mýtnej, útulok Resoty a denné centrum Domov sv. Jána z Boha. Popri tom sa 42 ľudí dalo zaočkovať prvou dávkou.

Očkovanie v útulku Resoty

26.4.2018

Ľudia bez domova vedia, že zdravie je nevyhnutné pre prežitie na ulici. Dali sa zaočkovať proti chrípke, pretože toto ochorenie ich môže nielen vážne zdravotne postihnúť, ale aj vyradiť z práce.

Očkovanie proti hepatitíde typu A a B v Pentagone

24.10.2018

Klientom a klientkám OZ Odyseus sme ponúkli ochranu proti hepatitídam A a B. Vďaka spolupráce so sociálnymi pracovníkmi sme zaočkovali prvou z troch dávok dvojvakcíny devätnásť ľudí užívajúcich injekčné návykové látky.

Kampaň v Domove

sv. Jána z Boha

16.3.2018

Očkovanie proti hepatitíde A a informácie ohľadne ochorenia sme ponúkli ľuďom bez domova tentokrát cez denné centrá. Lekári z Nemocnice akad. L. Dérera zaočkovali 27 ľudí prvou dávkou proti hepatitíde A.

Prevencia hepatitídy A pod Mostom Lafranconi

10.6.2018

Od januára sa nám podarilo zaočkovať viac než 130 ľudí. V poradí štvrtá preventívna akcia sa uskutočnila pod Mostom Lafranconi počas jedného z pravidelných výdajov stravy a ošatenia organizáciou Kresťania v meste.

Osveta a ochrana na Zátiší

február 2018

Na bratislavskom Zátiší sa vyskytla hepatitída typu a pretrvávala celé mesiace. Ľuďom v komunite sme poskytli priamo na mieste zdravotnú osvetu, s následnou možnosťou dať sa proti ochoreniu zaočkovať. Očkoval tím lekárov - infektológov. Zaočkovať sa dalo 32 rezidentov Zátišia, ktorí boli hepatitídou stále ohrození.

O NÁS

Sme dobrovoľníci - zdravotníci i nezdravotníci, ktorým záleží na tom, aby bola naša spoločnosť rovnejšia, zdravšia a spokojnejšia. Stratu domova a život v existenciálnej neistote a vylúčení považujeme za neprijateľné javy vo svojom okolí, ktoré, napriek rôznym možnostiam, nie sú dostatočne riešené. Nechceme zatvárať oči, keď prechádzame popri ľuďoch žijúcich v neľudských podmienkach. Svoju prácu vnímame ako občiansky príspevok pre lepšiu komunitu a spoločnosť. Veríme, že náš vstup a hlas zavážia. Projektom Equity ponúkame svoj voľný čas a odbornosť, a zároveň prispievame svojou skúsenosťou k rozvoju organizácie a šíreniu myšlienky rovnosti v zdraví a práva na bývanie.

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA

©2018 by EQUITA.