Domov je súčasťou zdravotnej starostlivosti. Zdravie má domov.

 

Každý má právo na najvyššie dosiahnuteľnú úroveň zdravia a právo na prístup k zdravotnej starostlivosti.

Článok 11, Európska sociálna charta

20200416_134129-01_v.jpeg

Sme skupina zanietencov, ktorým záleží na tom, v akých podmienkach žijú na Slovensku ľudia prežívajúci bezdomovectvo. Náš tím je zložený zo zdravotníkov aj nezdravotníkov, ktorí každý svojou trochou dennodenne prispievajú k zlepšovaniu ich postavenia u nás. Naša činnosť spočíva najmä v poskytovaní odbornej zdravotnej starostlivosti ľuďom bez domova z vylúčených komunít, vykonávaní zdravotných skríningov, očkovaní a v súčasnosti aj  testovaní na COVID-19, ako aj v advokačnej činnosti zameranej na zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

 

Svoju prácu vnímame ako občiansky príspevok pre lepšiu a zdravšiu spoločnosť. Prostredníctvom EQUITY ponúkajú naši členovia svoj voľný čas a odbornosť, a zároveň prispievajú k napĺňaniu vízie EQUITY, ktorou je kvalitná zdravotná starostlivosť pre všetkých obyvateľov, vrátane ľudí bez domova a marginalizovaných komunít. 

EQUITA a COVID-19

Spustili sme mobilné ambulancie v teréne pre ľudí bez domova v Bratislave, v rámci ktorých vykonávame aj zdravotný skríning pre COVID-19 a sprostredkujeme alebo priamo vykonávame testovanie na koronavírus.

Podľa potreby chodíme do terénu  testovať na COVID-19 v marginalizovaných komunitách obyvateľstva. V rámci terénnych výjazdov zvyšujeme informovanosť a osvetu ohľadom šírenia a spôsobov ochrany pred COVID-19. Usilujeme podporiť partnerské organizácie v ich možnostiach testovať a riešiť zdravotný stav ich klientov.

 

Pribrali sme nových dobrovoľníkov, vďaka ktorých zanieteniu a odvahe sme rozvinuli programy v teréne. Nové partnerstvá nám umožnili zvýšiť svoje kapacity a zásoby materiálu a ochranných prostriedkov v odpovedi na COVID19.

 

Už na začiatku pandémie sme rozšírili svoju misiu o podporu slovenského zdravotníckeho systému. Podieľali sme sa na spustení a prevádzke Mobilného odberového strediska COVID - 19 na Kramároch.

 

Mnohí z nás sú členovia intervenčných tímov Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré pôsobia v zariadeniach pre seniorov a v komunitách marginalizovaných ľudí, ako sú ľudia bez domova.

20201113_061223.jpg

Naši sponzori

1200px-AT%26T_logo_2016_edited.png
MPSVaR.jpg
25_nadacia_orange_logo_new.jpg
Vysoka skola Alzbeta.jpg
Nadacia Granvia_white.jpg
Logo_profesia_color.svg.png
luk.PNG
rotary.PNG
logoBA_1 colour_centr_neg.jpg
1200px-ESET_logo.svg.png

Partnerská spolupráca

ProtiPrudu.JPG
index.png
cache_1600x1600_Krestania-v-meste.jpg
odyseus_n.png
cache_1600x1600_Depaul_Slovensko_CB.jpg
domov-sv-jana-z-boha-lightbox.png
cache_1600x1600_VAGUS2015.png.jpg

EQUITA, o.z.
Kozia 26

811 03 Bratislava, Slovensko

IBAN: SK4311000000002944059631

EQUITA je občianske združenie zamerané na poskytovanie odbornej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova

a ľudí z marginalizovaných komunít.

V prípade otázok alebo záujmu o spoluprácu nás kontaktujte: 

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
equita-logo-white.png