top of page
O-nas_banner.png

O nás

Od roku 2017

ZVYŠUJEME PRÍSTUP
K ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU

Poskytujeme zdravotnú podporu ľuďom, ktorí v dôsledku spoločenského vylúčenia, chudoby, vojnových konfliktov alebo iných humanitárnych katastrof čelia bariéram v prístupe k zdravotnej starostlivosti. Sme občianske združenie vedené ženami, ktoré od roku 2017 dobrovoľnícky alebo naplno pracuje v komunitách a situáciách, kde je zdravotná starostlivosť nevyhnutná, ale zároveň nedostupná. Oblasťou nášho pôsobenia je primárna zdravotná starostlivosť, služby sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a podpora ľuďom, ktorí zažili rôzne formy násilia.

Každý človek má právo na ochranu zdravia, dôstojnosti, telesnej a duševnej integrity a život bez strachu a v bezpečí, a slobodu pohybu, a to bez ohľadu na spoločenské postavenie, ekonomický status, rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, občianstvo v krajine, alebo zložitosť potrieb. Sme presvedčené, že s ľuďmi, ktorí čelia rôznym znevýhodneniam v dosahovaní služieb, má systém poskytovania týchto služieb počítať a prispôsobiť sa im. Dostupné, kvalitné a akceptovateľné služby sú vynikajúcim odrazovým mostíkom k prekonaniu zložitých životných situácií.

ONAS

“Riadime sa princípmi humanity,
nestrannosti, neutrality
a nezávislosti.”

bottom of page