top of page
banner

Ochrana pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním

Nesieme zodpovednosť voči tým, pre ktorých a s ktorými pracujeme. Je mimoriadne dôležité, aby sme sa správali profesionálne a aby sme sa snažili predchádzať sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu. EQUITA preto prijíma nevyhnutné kroky a preventívne opatrenia adaptovaním Šiestich základných princípov týkajúcich sa sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a ich implementácie do Smernice občianskeho združenia EQUITA na ochranu pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním a Kódexu správania.

Neetické správanie môžete dôverne a anonymne nahlásiť prostredníctvom tohto formulára. Vaša správa môže byť odoslaná anonymne a bude s ňou zaobchádzané dôverne. Informácie budú poskytnuté len tým osobám, ktoré majú legitímnu potrebu byť informované.

Ďakujeme za Vašu správu. Všetky obavy a staznosti týkajúce sa sexuálneho vykoristovania a využívania berieme veľmi vážne. Situáciu budeme bezodkladne riešiť.

BCK.png

Čo by ste mali vedieť, ak sa necítite v bezpečí

Pomoc je bezplatná
Pomoc a služby poskytované humanitárnymi organizáciami sú pre všetkých bezplatné. Žiadna osoba poskytujúca pomoc nemá nikdy právo požadovať peniaze alebo služby, vrátane sexuálnych služieb, výmenou za poskytnutú pomoc. 

Máte právo na ochranu a pomoc
Vaša bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Pomôžeme Vám získať pomoc, ktorú potrebujete. 

Budeme Vás počúvať a zachovávať diskrétnosť
Nikdy Vás nebudeme viniť z toho, čo sa stalo. Nahlásením problému nestratíte právo získať pomoc, ktorú potrebujete.

Akékoľvek neetické správanie môžete dôverne a anonymne nahlásiť prostredníctvom formulára uvedeného vyššie. 
Ak chcete požiadať o pomoc, môžete nás kontaktovať prostredníctvom Infolinky 
+421 948 339 647

Що потрібно знати, якщо ви не відчуваєте себе в безпеці

Допомога безкоштовна
Допомога та послуги, що надаються гуманітарними організаціями, є безкоштовними для всіх. Жодна особа, яка надає допомогу, ніколи не має права вимагати гроші або послуги, включаючи послуги сексуального характеру, в обмін на надану допомогу.

Ви маєте право на захист і допомогу
Ваша безпека – наш головний пріоритет. Ми допоможемо вам отримати необхідну допомогу.

Ми вислухаємо вас і збережемо конфіденційність
Ми ніколи не будемо звинувачувати вас у тому, що сталося. Повідомивши про проблему, ви не втратите право на отримання необхідної допомоги.

Ви можете повідомити про будь-яку неетичну поведінку конфіденційно та анонімно, використовуючи форму вище.
Якщо ви бажаєте звернутися за допомогою, ви можете зв'язатися з нами за номером інформаційної лінії +421 948 339 647

bottom of page