top of page
O-nas_banner.png

Ochrana pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním

Nesieme zodpovednosť voči tým, pre ktorých a s ktorými pracujeme. Je mimoriadne dôležité, aby sme sa správali profesionálne a aby sme sa snažili predchádzať sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu. EQUITA preto prijíma nevyhnutné kroky a preventívne opatrenia adaptovaním Šiestich základných princípov týkajúcich sa sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a ich implementácie do Smernice občianskeho združenia EQUITA na ochranu pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním a Kódexu správania.

Neetické správanie môžete dôverne a anonymne nahlásiť prostredníctvom tohto formulára. Vaša správa môže byť odoslaná anonymne a bude s ňou zaobchádzané dôverne. Informácie budú poskytnuté len tým osobám, ktoré majú legitímnu potrebu byť informované.

bottom of page