top of page
banneR

Aktuality

Lepšie podmienky pre ľudí, ktorí zažili násilie na Slovensku

Občianske združenie EQUITA, v spolupráci s UNFPA, UNHCR a WHO a s podporou CARE, minulý týždeň zrealizovalo medzinárodné 5-dňové školenie pre odborníkov, ktorí pracujú s ľuďmi, ktorí zažili sexuálne alebo domáce násilie. Témou školenia bol Klinický manažment znásilnenia a násilia zo strany intímneho partnera.


Hlavným cieľom tohto obsiahleho školenia bolo predstaviť prístupy založené na dôkazoch a vytvoriť skupinu kvalifikovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb a poskytovateľov starostlivosti o duševné zdravie, ktorí chcú poskytovať komplexné, empatické a dôverné odporúčania a služby zamerané na ženy a ďalších ľudí zažívajúcich sexuálne alebo domáce násilie.  Školenie facilitoval tím odborníkov -  Ana Araújo (UNFPA), Diana Garde (UNFPA), Olga Pietruchová (UNHCR), Anna Turus (UNHCR), Rut Erdélyiová (WHO), Barbora Burajová (Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie) a Lucia Roussier (EQUITA).


„Chceme na Slovensku vytvárať prostredie, ktoré profesionálne a komplexne odpovedá na

zdravotné, bezpečnostné, sociálne a psychologické potreby ľudí zažívajúcich násilie. Nové poznatky a tréning zručností považujeme za krôčiky, ktoré môžu viesť k pozitívnym zmenám v praxi,“ hovorí Lucia Roussier, riaditeľka občianskeho združenia EQUITA.  Školenia sa zúčastnilo 17 poskytovateľov služieb, zdravotníkov, terapeutov z rôznych krajov Slovenska, ako aj zdravotníčky z Ukrajiny, ktoré pôsobia v zdravotnom stredisku pre odídencov v Bratislave. 


„Téma odpovede na sexuálne a domáce násilie je aktuálne dôležitá aj v kontexte prebiehajúceho

vojnového konfliktu na Ukrajine a starostlivosti o odídencov a odídenkyne, ktorí k nám neustále

prichádzajú.V zdravotnom stredisku v Bratislave, ale aj v ošetrovni pre ľudí bez domova a

prostredníctvom výjazdových tímov mobilnej ambulancie EQUITA, sme vytvorili bezpečné prostredie a poskytujeme komplexné služby aj v tejto oblasti,“ dodala L. Roussier.

37 views

Yorumlar


bottom of page